Pocítíme v roce 2022 výrazně nižší růst cen energií než EU

3
133

Ceny energií pro domácnosti v Evropské unii narostly za celý rok 2021 o dramatických 26 %. A předpovědi pro aktuální rok hovoří ještě o rychlejším cenovém růstu. Domácnosti na Slovensku jsou v porovnání s jinými státy EU v mnohem lepší situaci. V loňském roce ceny elektřiny i plynu klesly a pro rok 2022 bude růst cen výrazně pomalejší než v EU, když má cena plynu na základě rozhodnutí ÚRSO narůst o maximálně 23 % a cena elektřiny o 15 %. Vyplývá to z nejnovějších údajů Eurostatu a rozhodnutí ÚRSO.

Ceny energií začaly růst od března 2021
Podle analýzy brokera CapitalPanda začaly ceny energií v Evropské unii poprvé meziročně růst v březnu 2021 (+4,3 %) poté, co v únoru ještě klesly o 1,7 %. Od března se růst cen energií zrychlil, na přelomu září a října 2021 dosáhl více než 20 % a v prosinci již 23 %. Celoročně tak energie v EU zdražily v průměru o 26 procent. Ačkoli energie tvoří jen 9,5 % spotřebního koše průměrného občana EU, k nárůstu inflace na prosincových 5 % přispěly největším dílem. Nárůst ostatních položek spotřebního koše se pohyboval od 2,4 % (služby) po 4,6 % (nezpracované potraviny).

„Důvodem prudkého růstu cen energií ve druhém pololetí je kombinace nedostatečné zaplněnosti zásobníků před nástupem zimy a rostoucí poptávky po energii způsobeného hospodářským oživením po uvolnění protiepidemických opatření,“ hodnotí situaci Jozo Perić, hlavní analytik CapitalPanda.

Zatímco někde ceny rostly, na Slovensku klesaly
V Evropě byly v roce 2021 ve vývoji cen energií výrazné rozdíly, které odrážejí různý stupeň liberalizace cen energií a způsobu regulace. Například podle Spolkového svazu pro energetiku a vodní hospodářství (Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft BDEW) zaplatila průměrná německá domácnost v loňském roce (leden až listopad) za elektřinu o necelých šest procent, avšak za plyn až o téměř 26 procent více než rok předtím. Podle Rakouské energetické agentury vzrostly ceny elektřiny pro domácnosti v Rakousku za stejné období o 10,2 % a ceny plynu o 20,4 %.

Vývoj na Slovensku je přesně opačný. Podle Statistického úřadu SR měly slovenské domácnosti během celého roku 2021 výhodu meziročně levnějších cen energií. Ceny plynu se celoročně snížily o téměř 10 % a ceny elektřiny ve srovnání let 2021 a 2020 klesly o 4,3 %. Právě meziroční pokles cen energií utlumil celkové výdaje na bydlení, které loni na Slovensku vzrostly jen o 1,3%.

V Čechách ceny jako na houpačce
Vývoj cen energií v České republice byl v loňském roce jako na houpačce. V prvním pololetí roku 2021 elektřina zlevnila o 2,1 %, zatímco plyn pro domácnosti již zdražil, avšak jen o 0,7 %. V dalších měsících pak podle Českého statistického úřadu přišel rychlejší pokles cen těchto komodit a v září dosáhl -2,3 % (elektřina) a -4,7 % (plyn). V říjnu ceny elektřiny a zemního plynu otočily a meziročně vzrostly (o 3,1, resp. 2,6 %), avšak již v listopadu a prosinci opět klesly (elektřina pro domácnosti o 15 procent a plyn o necelých osm procent. Jedná se však o dočasný efekt, neboť v listopadu a prosinci se projevilo dočasné zrušení daně z přidané hodnoty.

V roce 2021 nejvíce zdražily energie v Pobaltí, Německu a Nizozemsku
I když je podrobný přehled vývoje cen elektřiny a plynu pro domácnosti v jednotlivých zemích EU zatím k dispozici jen za první pololetí roku 2021, novější dílčí údaje (včetně údajů o inflaci v jednotlivých zemích) naznačují, že nejvyššímu nárůstu cen během celého roku 2021 čelily domácnosti v pobaltských státech, následovaných Německem a Nizozemskem.