Energetická chudoba se dotýká stále více obyvatel

3
142

Zatímco v zahraničí je téma energetické chudoby reálnou, zmapovanou agendou s možnostmi řešení, na Slovensku jde podle ní stále o tabu. Slovensko nemá ucelená data, kompetentní orgán, návrhy řešení, či dokonce ani jasnou definici energetické chudoby.

Přiblížila, že situaci se proto snaží iniciativně řešit organizace, které sbírají informace přímo z terénu a nabízejí své zkušenosti z praxe. Samosprávy mohou hrát klíčovou roli v řešení této problematiky díky znalosti obyvatelstva, bytového fondu a schopnosti zastupovat zájmy svých občanů.

Podtrhla, že vždy je povinností zodpovědných nezapomínat na ty nejzranitelnější. ÚMS proto zrealizovala interní průzkum ve svých členských městech, jaké mají informace a zkušenosti s řešením energetické chudoby a následně, ve spolupráci se Společností ochrany spotřebitelů, iniciovala první vzdělávací online workshop – Energie v domácnosti – jak si poradit s problematikou energetické chudoby.

„Vláda SR se ve svém programovém prohlášení zavázala k řešení problematiky energetické chudoby na Slovensku. Dosud však neexistuje žádná jasná definice tohoto pojmu, žádné oficiální návrhy řešení, podpory či iniciativy ze strany státu. Přitom máme již existující řešení a šikovné lidi přímo v praxi , kteří svými zkušenostmi dokáží celý přípravný proces urychlit a zefektivnit. Bylo by prospěšné, kdyby vláda našla vůli spolupracovat a pohnout se od deklarace k praxi zvláště v dnešní situaci, kdy problém cen energie ohrožuje velkou část obyvatel,“ řekla výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červená.

Podpora řešení změny klimatu a klimatické krize z pozice samospráv je podle Piršelové jedna ze tří hlavních priorit ÚMS, kterou prezídium unie schválilo koncem roku 2020. Od té doby ÚMS svým členským městům poskytuje maximální podporu iv oblasti environmentálního a klimatického vzdělávání. Iniciativní města zapojuje do participace na zelených projektech, vzdělávacích programech a workshopech, které připravuje spolu se svými expertními partnery a partnerskými organizacemi.

Unie měst Slovenska zastupuje aktuálně 61 členských měst, která hájí zájmy více než dvou milionů obyvatel Slovenska.